Με 46 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στις 15:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση έκθεσης οικονομικών καταστάσεων ετών 2014-2015-2016 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Κουκλάκης}
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2019 {Χαραλαμπάκης}
3. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/12/2018 {Πρόεδρος}
4. Αποδοχή δωρεάς προτομής Νίκου Ξυλούρη {Δήμαρχος}
5. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 358/22-4-2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χανίων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 {Δήμαρχος}
6. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε σπουδαστή ΙΕΚ (Κουτούπης Βασίλειος) {Δήμαρχος}
7. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Χανίων στην Αθήνα {Δήμαρχος}
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2019 {Μαράκης}
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Χανίων {Μαράκης}
10. Εντολή στο γραφείο Νομικής υποστήριξης περί μη άσκησης αίτησης καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων στη περιοχή Παχιανά ΙΙ Χανίων {Μαράκης}
11. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2019 Δήμου Χανίων {Μαράκης}
12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Μαράκης}
13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Μαράκης}
14. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων {Μαράκης}
15. Διαγραφή οφειλής από προνοιακό επίδομα (Μαλτεζάκη) {Μαράκης}
16. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Μαράκης}
17. Συνδιοργάνωση δράσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus με το Πολυτεχνείο Κρήτης που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων “Μίκης Θεοδωράκης” {Καζάκος}
18. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στην πλατεία πίσω από το Τέμενος του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαμισί) και σε άλλους χώρους του Δήμου Χανίων στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων {Καζάκος}
19. Παραχώρηση προαύλιου χώρου Μοναχής Ελιάς για μουσικές εκδηλώσεις του συλλόγου ΟΑ Χανίων {Φιωτάκης}
20. Παραχώρηση αθλητικού κέντρου Χαρωδιάς για μουσικές εκδηλώσεις των συλλόγων Περιβολίων {Φιωτάκης}
21. Παραχώρηση προαύλιου χώρου Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας για την γιορτή ψαριού {Φιωτάκης}
22. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας στο Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου ΚΑΘΙΑΝΩΝ για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 {Φιωτάκης}
23. Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης για τις ανάγκες του έργου «Ασφαλτοστρώσεις καταστρωμάτων οδών μετά από επεμβάσεις της ΔΕΥΑΧ και αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρωμάτων συνεργείων ΔΕΥΑΧ» {Τζινευράκης}
24. Μελέτη σκοπιμότητας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων έτους 2019-2020 {Αποστολάκη}
25. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για το έτος 2019-2020 {Αποστολάκη}
26. Παράταση διάρκειας ισχύος των συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου Χανίων και την μεταφορά των απορριμματοφόρων {Αποστολάκη}
27. Παραπομπή θέματος από την Επιτροπή Π. Ζ. στο Δ.Σ. για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων στο ΟΤ 28Β Δήμου Χανίων, σε συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 313/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων στην ιδιοκτησία «ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» κατά τη παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 4315/2014 {Αποστολάκη – Πουλιδάκης}
28. Έγκριση της συνταχθείσας προεκτίμησης αμοιβής για την ανάθεση σύνταξης μελέτης «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής ΠΑΣΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ και τμήμα Παχιανών 2» {Πουλιδάκης}
29. Παράταση μελέτης αποτύπωσης ορίων οικισμού Κορακιών (Τμήμα Β) Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}
30. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νεροκούρου {Ξανθουδάκης}
31. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χανίων» και κωδικό ΟΠΣ 5034916 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» {Ξανθουδάκης}
32. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τοπογραφική αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}
33. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών εντός παλαιού σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων (Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου κ.α.)» {Ξανθουδάκης}
34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κεραμειών» {Ξανθουδάκης}
35. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου «Αποκατάσταση Ρολογιού Δημοτικού Κήπου» {Ξανθουδάκης}
36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Θερίσου» {Ξανθουδάκης}
37. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις πλατειών – πάρκων» {Ξανθουδάκης}
38. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση αθλητικών χώρων 2017» {Ξανθουδάκης}
39. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση οδού Χάληδων & αύλειου χώρου Μητρόπολης» {Ξανθουδάκης}
40. Έγκριση 4ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης & 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων 2013» {Ξανθουδάκης}
41. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός με την εταιρεία ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. {Ξανθουδάκης}
42. Έγκριση μέτρων ρύθμισης για την διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Χαλέπας και στην πλατεία Ευαγγελιστρίας {Ξανθουδάκης}
43. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών {Ξανθουδάκης}
44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός Δ.Ε. Χανίων 2017» {Ξανθουδάκης}
45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Χανίων 2017» {Ξανθουδάκης}
46. Εισήγηση επί αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) της πρόσκλησης (αριθμός συστήματος 75471) υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

Μοιράσου το άρθρο: