Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση της Γέφυρας του Ποταμού Κερίτη στον Αλικιανό, που κατέρρευσε στις 25 Φεβρουαρίου 2019, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, υπογράφτηκε το πρωί της Τρίτης στην αντιπεριφέρεια Χανίων.

Η σύμβαση σε πρώτη φάση προβλέπει έργα, προκειμένου η ιστορική γέφυρα να μην καταρρεύσει. Σε δεύτερη φάση προβλέπεται η ωρίμανση και υλοποίηση του Έργου και συγκεκριμένα η υλοποίηση των αναγκαίων ερευνητικών προγραμμάτων, η έγκρισή τους και η Διακήρυξη του Διαγωνισμού εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, η εγκατάσταση του αναδόχου του Έργου το αργότερο εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, και η υλοποίηση του Έργου εντός 24 μηνών από την εγκατάσταση του αναδόχου. Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι έως 8.000.000 € και η συνολική διάρκειά της 42 μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας: «Από τα συμβαλλόμενα μέρη, που μετέχουν στην εν λόγω Σύμβαση, πέραν της Περιφέρειας Κρήτης, τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πλατανιά, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου-Τμήματος Δυτικής Κρήτης. Στη σύμβαση μετέχουν επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).
Να υπενθυμίσουμε, ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2019, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρρευσε κατά το μεγαλύτερο μέρος της η λίθινη Γέφυρα στον ποταμό Κερίτη Αλικιανού του Δήμου Πλατανιά, η οποία είχε κτιστεί το 1908 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά και ιστορικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής. Έχει ανακηρυχθεί από το ΥΠΠΟΑ ως νεότερο μνημείο και έχει ενταχθεί στον διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας ως «αξιόλογο δείγμα ειδικού τεχνικού έργου των αρχών του 20ου αιώνα, που συνδυάζει άριστη γνώση της τεχνικής κατασκευών και υψηλή αισθητική αντίληψη» (Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/1644/44519/27.08.1998, ΦΕΚ 1052/Β΄/12.10.1998).
Λόγω του μνημειακού χαρακτήρα της γέφυρας, και της εξαιρετικά μεγάλης δυσκολίας του έργου αποκατάστασής της σε ότι αφορά στα επιστημονικά, τεχνικά και διαδικαστικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων, που υπέγραψαν την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση θα είναι συνεχής και η αρτιότητα υλοποίησής της θα παρακολουθείται από εννεαμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών.
Όπως περιγράφεται στην Προγραμματική Σύμβαση, βασικό αντικείμενό της είναι:
Α) η υλοποίηση των πρόδρομων εργασιών άρσης της ετοιμορροπίας (εργασίες για τη διατήρηση-αποκατάσταση του εναπομείναντος τμήματος της γέφυρας, την αποτύπωση του μνημείου και της παθολογίας του, τον έλεγχο και την παρακολούθησή του (ρωγμές), την ενίσχυση των πρανών εκατέρωθεν του δυτικού ακρόβαθρου, την στερέωση της δυτικής καμάρας του σωζόμενου μεσόβαθρου με έλεγχο και ενίσχυση της θεμελίωσής του, την τοπική διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού, καθώς και όλα τα μέτρα προστασίας του εναπομείναντος τμήματος), και
Β) η ωρίμανση και υλοποίηση του Έργου και συγκεκριμένα η υλοποίηση των αναγκαίων ερευνητικών προγραμμάτων, η σύνταξη των μελετών και των τευχών δημοπράτησης, η έγκρισή τους και η Διακήρυξη του Διαγωνισμού εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, η εγκατάσταση του αναδόχου του Έργου το αργότερο εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, και η υλοποίηση του Έργου εντός 24 μηνών από την εγκατάσταση του αναδόχου.
Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι έως 8.000.000 € και η συνολική διάρκειά της 42 μήνες.»

Μοιράσου το άρθρο: