Την προκήρυξη 38 ειδικευμένων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τα νοσοκομεία της Κρήτης ενέκρινε το Υπουργείο Υγείας σήμερα Τρίτη, όπως ανακοινώθηκε από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η προκήρυξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προκήρυξης των 83 και των 6 επιπλέον μονίμων θέσεων γιατρών ΕΣΥ στα νοσοκομεία της Κρήτης, ενώ η πλήρωση των θέσεων αυτών θα συμβάλλει σημαντικά και στη λειτουργία και ανάπτυξη των νέων κλινών ΜΕΘ.»

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες των γιατρών που προκηρύχτηκαν σήμερα για την κάλυψη των πάγιων και επιτακτικών αναγκών των νοσοκομειακών μονάδων της Κρήτης έχουν ως ακολούθως:

Γ.Ν. Αγίου Νικολάου:

1 θέση ΕΒ΄ Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ, ή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική, για το ΤΕΠ.
1 θέση ΕΒ΄ Χειρουργικής ή Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ για το ΤΕΠ.

Γ.Ν. Ιεράπετρας:

1 ΕΒ΄ Παιδιατρικής

1 ΕΒ΄ Εσωτερικής Παθολογίας

Γ.Ν. Σητείας:

1 EA΄ Ακτινολογίας

Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»:

4 θέσεις ΕΒ΄ Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ)

1 ΕΒ΄ Παιδιατρικής για την ΜΕΝΝ

2 θέσεις Διευθυντή Αναισθησιολογίας

2 θέσεις Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας

1 ΕΑ΄ Εσωτερικής Παθολογίας

1 ΕΒ΄ Πνευμονολογίας-Φυματολογίας

1 ΕΑ΄ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας, ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ ή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική για το ΤΕΠ

1 ΕΒ΄ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας, ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ ή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική για το ΤΕΠ

1 EA΄ Ακτινολογίας

Γ.Ν. Χανίων:

4 θέσεις ΕΒ΄ Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ)

1 ΕΒ΄ Παιδιατρικής

1 ΕΑ΄ Νευρολογίας

1 EA΄ Ακτινολογίας, με εμπειρία στον μαγνητικό τομογράφο

ΠΑΓΝΗ:

10 ΕΒ΄ Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ)

1 ΕΒ΄ Παθολογικής Ανατομικής

1 ΕΒ΄ Παιδιατρικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής Παίδων (ΜΕΘ Παίδων)

Μοιράσου το άρθρο: