Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη πίστωση, ύψους 173.600 ευρώ για εκπονήσεις τεχνικών μελετών και την υποστήριξη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αποκόρωνα, μετά από σχετικό αίτημα του Δημάρχου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη.

Αναλυτικά:

α)Εκπόνηση τεχνικής μελέτης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Αλμυρίδας και οικισμών Πλάκας, Κόκκινου Χωριού. Καμπιών και Άσπρου
β) Εκπόνηση τεχνικής μελέτης των αντλιοστασίων λυμάτων της περιοχής Πλάκας, Κόκκινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου
γ) Ανανέωση τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων έργου “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής”
δ) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τμήματος τεχνικών υπηρεσιών στην ωρίμανση φακέλου δημοπράτησης του Έργου “Καταδυτικό πάρκο Δήμου Αποκορώνου”
ε) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τμήματος τεχνικών υπηρεσιών στην ωρίμανση φακέλου έργου “Βελτίωση υποδομών υδροάρδευσης Δήμου Αποκορώνου”
στ) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τμήματος τεχνικών υπηρεσιών στην ωρίμανση φακέλου έργου ”Πολιτιστικό Κέντρο Αση Γωνιάς”
ζ) Τεχνικός σύμβουλος έργου “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής” 1ο υπόεργο :” Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων” και 5ο υπόεργο: “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής- Αντλιοστάσια, ολοκλήρωση συλλογής λυμάτων, αγωγός τελικής διάθεσης και φρεάτιο φόρτισής του”.

Μοιράσου το άρθρο: