Πρωτοπορεί ο Δήμος Χανίων στο θέμα της ψηφιοποίησης των αρχείων της πολεοδομίας η οποία είναι ήδη σε ισχύ από το έτος του 2016. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος ψηφιοποίησης του αρχείου Δημήτρης Κουτρώνας ο οποίος ήταν εκείνος που το έθεσε σε λειτουργία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να διεκπεραιώνεται η λήψη οικοδομικών αδειών από πολίτες και υπηρεσίες σε χρονικό διάστημα από 1 έως το αργότερο 5 ημέρες. Πιθανότατα τόνισε ο κ. Κουτρώνας είμαστε ο μόνος δήμος στην Ελλάδα που έχει ψηφιοποιήσει τις οικοδομικές άδειες όπου έχουμε βραβευτεί για αυτήν τη καινοτόμο ιδέα χρυσό βραβείο , ήδη από το έτος 2016 από τα Best city awards.

Ψηφιοποίηση σημαίνει όλος ο φάκελος της οικοδομικής άδειας δηλαδή των αρχιτεκτονικών σχεδίων ( ήτοι τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα Κάλυψης, όψεις, τομές, κατόψεις) στατικά σχέδια και μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια, εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών π.χ. Δασαρχείου, Αεροπορίας,Αρχαιολογίας κλπ σκανάρονται από εμάς.Τα οφέλη είναι πολλά : ψηφιοποίηση του αρχείου με ιδίους πόρους, μειωμένο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα διότι ο αιτών δεν χρειάζεται να έρθει στην υπηρεσία, τα αρχεία δίνονται δωρεάν στον συναλλασόμενο οπότε γλιτώνει τα έξοδα που θα έκανε σε προηγούμενο χρόνο, ακεραιότητα των πρωτότυπων εγγράφων και μη απώλειας τους, αποφυγή φαινόμενων συναλλαγής υπαλλήλων και συναλλασσόμενου, στατιστικά δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως και μετάβαση στις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που μας δίνουν.

Ακούστε εδω τη συνέντευξη

Μοιράσου το άρθρο: