Τις  συμβάσεις  προμήθειας τεσσάρων νέων, σύγχρονων οχημάτων για τις ανάγκες της  Καθαριότητας και της Ανακύκλωσης υπέγραψε σήμερα  στο Άδελε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργος Μαρινάκης με τους 3 εκπροσώπους των προμηθευτριών εταιριών, οι οποίες αναδείχθηκαν μέσα από  διαγωνισμό.

Πρόκειται για :

Α. Δύο νέα απορριμματοφόρα με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κυβικών έκαστο, συνολικής αξίας: 356.400, 00  € (με Φ.Π.Α) .

Β. Ένα νέο τράκτορα με πλάκα επικαθήσεως για τη μεταφορά press container (επικαθήμενου) με ανακυκλώσιμα υλικά αξίας 141.174,00 €.

Γ. Ένα τριαξονικό ανατρεπόμενο γερανοφόρο όχημα για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών κ.λ.π  αξίας 216.810,00 € .

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης παρέλαβε σήμερα  ένα  υδροστατικό φορτωτή πολλαπλών χρήσεων, συνολικής  αξίας 64.356,00 € . Ο φορτωτής διαθέτει  πλήρη εξοπλισμό ( πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, A/C, υδραυλικό σύστημα υψηλής παροχής για να δέχεται εξαρτήσεις με μεγάλες απαιτήσεις, όπως τροχό κοπής ασφάλτου κ.α. Παραδόθηκε με ράμπες αλουμινίου φόρτωσης του μηχανήματος, πλήρη σειρά εργαλείων, πλήρη εφεδρικό τροχό κ.α.) ενώ κατά τη διαδικασία παραλαβής ,  εξουσιοδοτημένο στέλεχος της εταιρίας, έκανε επίδειξη χρήσης στους εργαζόμενους – χειριστές του οχήματος, το οποίο θα αξιοποιηθεί κυρίως, στον καθαρισμό δασικών δρόμων.

Μοιράσου το άρθρο: