Την επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, υπέγραψε ο περιφερειάρχης, Γεώργιος Κασαπίδης.

Η δράση αυτή θα χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων, από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 40.000 ευρώ το μέγιστο, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και θα καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019.

Η υποβολή των προτάσεων, που θα γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) λήγει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 στις 3 το μεσημέρι.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

Μοιράσου το άρθρο: