Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας», διοργανώνει για 1η χρονιά τo Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι, αλλά όχι αποκλειστικά, τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας των Γεωπονικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών, Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σχολών ή Τμημάτων Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, Ιχθυολογίας ή παρεμφερών αντικειμένων, καθώς και Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Η διάρκεια του είναι τέσσερα εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 20 φοιτητές και κατ΄ ανώτερο όριο σε 25 φοιτητές ανά έτος και τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί συνολικά σε 2.200€.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τις 26/10/2020 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς  στην διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»)

Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Τηλ. 23850 54610.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

Μοιράσου το άρθρο: