Ανακοίνωση σε σχέση με το υπό διαβούλευση ασφαλιστικό νομοσχέδιο, εξέδωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών & Κτηνοτροφικών
Προϊόντων Καστοριάς:
Το τελευταίο διάστημα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει δημοσιοποιηθεί η πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Πρόκειται για επτά κατηγορίες, με την κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά τα 220 €. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία στην πλειοψηφία των αγροτών, καθώς είναι χαμηλοεισοδηματίες.
Σήμερα η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά δεν ξεπερνά τα 114 € το μήνα, το ποσό αυτό ήδη αδυνατεί να καταβάλει η πλειοψηφία των αγροτών και αυτό φαίνεται από τα χρέη που έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Από το 2016 έως και σήμερα η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά το 70%.
Με την νέα πρόταση της κυβέρνησης των επτά κατηγοριών , καιμε την μικρότερη κατηγορία να ξεκινάει από τα 220 € το μήνα, αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει μια επιπλέον αύξηση της τάξεως του 100% εκτοξεύοντας στα ύψη τις ασφαλιστικές εισφορές μέσα σε μια τριετία στο 170%. Αυτό οδηγεί σε αδυναμία των μικρών αγροτών να ανταπεξέλθουν στις νέες αυξήσεις , συσσωρεύοντας χρέη προς τον οργανισμό ενώ συγχρόνως θα παραμένουν ανασφάλιστοι.
Αν λοιπόν η πρόταση αυτή τεθεί σε εφαρμογή, θα έχει ως αποτέλεσμα το ξεκλήρισμα των μικρών καλλιεργητών που είναι και η ραχοκοκαλιά της υπαίθρου.

Μοιράσου το άρθρο: