Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 6:00 . Μεταξύ των θεμάτων θα συζητηθεί και η απόφαση της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. που αφορά την  «  Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής δανείου με τραπεζικό ίδρυμα και της διακήρυξης για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. στην εκτέλεση της πράξης «Μονάδες Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30MW» ενταγμένης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)» και διάθ

Μοιράσου το άρθρο: