Στη λειτουργία της τηλεθερμάνσης Φλώρινας με Φυσικό αέριο αναφέρεται ο Δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης με ανακοίνωση του υπογραμμίζοντας ότι «η  προγραμματισμένη για το έτος 2023 διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης στερεί από την πράξη «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» την απαιτούμενη θερμική ενέργεια για την λειτουργία του δικτύου τηλεθέρμανσης και αίρει την σκοπιμότητα υλοποίησης του υποέργου 5 «Μετασκευές ΔΕΗ» το οποίο ήταν υποχρέωση της Δ.Ε.Η Α.Ε. και πλέον δεν υπάρχει περίπτωση κατασκευής του. Έτσι, με βάση τις νέες συνθήκες, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση όλων των υποέργων της πράξης της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας καθώς και η έναρξη των διαδικασιών της Τηλεθέρμανσης Μελίτης και προκύπτει η ανάγκη αναθεώρησης του προγραμματισμού και η αλλαγή των διαδικασιών για τη θέρμανση των κατοίκων της πόλης».

Σημειώνει ακόμα ότι «το φυσικό αέριο είναι ένα καθαρό καύσιμο, απόλυτα ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον και, συγκρινόμενο με άλλα καύσιμα, μπορεί να αποτελέσει μία ιδανική λύση και να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου μας και την οικονομική ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Είναι μία αποδοτική και οικονομική λύση που εξαιτίας της σύστασής του, παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής στις συσκευές χρήσης και εξασφαλίζει σταθερή απόδοση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η πρόσβαση στο φυσικό αέριο αποτελεί απόφαση – σταθμό στην ιστορία της ανάπτυξης των υποδομών για τη Φλώρινα. Μια απόφαση που δίνει την ευκαιρία σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές να απολαμβάνουν το οικονομικότερο ενεργειακό αγαθό και που αποδεικνύει ότι ο Δήμος Φλώρινας αντιμετωπίζει με γρήγορες και στοχευμένες κινήσεις τις νέες εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα.

Το έργο είναι ευθυγραμμισμένο με την κατεύθυνση της σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής και απώτερος στόχος είναι να δώσουμε φωνή και ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας ώστε να πρωταγωνιστήσει στο νέο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι, να πρωτοστατήσει στη προσέλκυση νέων επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Υπογραμμίζει ακόμα «τις μελέτες, τις εργασίες κατασκευής του δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, καθώς και τη διανομή του φυσικού αερίου στους καταναλωτές, έχει αναλάβει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΔΑ), η οποία έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της περιόδου 2020-2023, την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στον Δήμο Φλώρινας, με απώτερο στόχο μετά την υλοποίηση του έργου, οι καταναλωτές να μπορούν να προμηθευτούν το φυσικό αέριο από το ελεύθερο εμπόριο.

Η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από την ΔΕΔΔΑ και θα ολοκληρωθούν σύντομα. Παράλληλα έχει αδειοδοτηθεί το έργο από την ΡΑΕ και έχει συμφωνηθεί η έκδοση προσκλήσεων για ένταξη και δημοπράτηση των έργων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2020-2023.

Λόγω της επιλεξιμότητας του έργου από το τρέχον, ζωντανό ΕΣΠΑ καθίσταται υποχρεωτική η συμβασιοποίηση του μέχρι 31-12-2020. Η έναρξη των εργασιών επισπεύδεται ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό κατασκευής της εξόδου του Περδίκκα και ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης του συνόλου του έργου ορίζεται σε 15 μήνες.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται καθαρά ότι οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεση τους προς χρήση το φυσικό αέριο το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί, ότι η σύνδεση των καταναλωτών με το φυσικό αέριο θα είναι σταδιακή, που σημαίνει ότι πολλά νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης του πολύ νωρίτερα».

Τέλος μεταξύ άλλων επισημαίνει «ο προϋπολογισμός του έργου είναι 17 εκ. ευρώ που περιλαμβάνει δύο υποέργα: α) την κατασκευή του αγωγού μέσης πίεσης από τον Περδίκκα μέχρι τα όρια του αστικού ιστού της πόλης της Φλώρινας κόστους 11,5 εκ. ευρώ και β) την κατασκευή του δικτύου χαμηλής πίεσης μέσα στον αστικό ιστό κόστους 5,5 εκ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα καλύπτει και την επιδότηση των τελών σύνδεσης, του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και των εργασιών εγκατάστασης, μέσω ενός ειδικού για την περιοχή προγράμματος «εξοικονομώ» του ΥΜΕΠΕΡΡΑ.

Σύμφωνα με την μελέτη σκοπιμότητας, το κόστος για τον καταναλωτή σε σημερινές τιμές θα είναι αντίστοιχο του κόστους σε όλη την επικράτεια, αφού εντάσσεται στον ελεύθερο ανταγωνισμό και έχει άμεση εξάρτηση από τον αριθμό των συνδέσεων και τον τελικό προμηθευτή του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την ΔΕΔΔΑ, οι ενδεικτικές τιμές για τον καταναλωτή είναι:

· τηλεθέρμανση με θερμική ενέργεια από λιγνίτη (μόνο θέρμανση) 45 – 55 ευρώ MWh

· τηλεθέρμανση με θερμική ενέργεια από φυσικό αέριο (μόνο θέρμανση) 75 -85 ευρώ MWh

· οικιακή χρήση και θέρμανση με φυσικό αέριο 50-55 ευρώ MWh με καθοδική τάση τιμής.

Την δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Δήμου μας να επωφεληθούν της χρήσης του φυσικού αερίου, μειώνοντας την οικονομική τους επιβάρυνση συγκριτικά με ανταγωνιστικά καύσιμα.

Σε ένα καίριο ζήτημα, όπως είναι η θέρμανση, δίνεται λύση με το φυσικό αέριο και καταδεικνύεται το τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί, όταν υπάρχει θέληση, γνώση και σύμπνοια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εφησυχάζουμε, καθώς η Φλώρινα έχει ακόμη πολλά και σημαντικά ζητήματα προς επίλυση.

Για να προχωρήσουν, βέβαια, όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν τεχνικά προβλήματα σε σχέση με την λύση της σύμβασης του υποέργου 1 της πράξης της «τηλεθέρμανσης Φλώρινας», για τα οποία έχουν δοθεί οι υποσχέσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε να λύνονται μέσα από αποφάσεις οργάνων και υπογραφές αρμοδίων».

Μοιράσου το άρθρο: