Το ποσό των 3.939.225,77 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020, θα διαθέσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση 10 έργων που αφορούν στη χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Μεταξύ των έργων αυτών θα υλοποιηθούν δράσεις προστασίας των υδάτων Δήμου Αμυνταίου, με δικαιούχο τον Δήμο Αμυνταίου και προϋπολογισμό 214.409,39 ευρώ και  προστασίας των υδάτων ΔΕΥΑ Φλώρινας, με δικαιούχο την ΔΕΥΑ Φλώρινας και προϋπολογισμό 233.803,60 ευρώ.

Στόχος των έργων που εντάχθηκαν αποτελεί η προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω της υλοποίησης δράσεων καθορισμού και οριοθέτησης ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

Μοιράσου το άρθρο: