Στην πρόσληψη 44 εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Κλάδων προχωράει το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση από 16 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο Χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος.

Μοιράσου το άρθρο: