Το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση στο έργο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ αναλαμβάνει η Πέτη Πέρκα με απόφαση Πρωθυπουργού. Η κα. Πέρκα αναλαμβάνει επιπλέον την ενημέρωση της Επιτροπής για την άρτια ολοκλήρωση των απαιτουμένων ενεργειών, την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων από την Κυβέρνηση δράσεων για την εκτέλεση της σύμβασης και την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων και προτάσεων σχεδιασμού σε σχέση με τους γειτονικούς δήμους και την Περιφέρεια Αττικής.

Μοιράσου το άρθρο: