Οι μαθητές κι οι μαθήτριες των Λυκείων της Φλώρινας, εκφράζονται φωτογραφίζοντας την πόλη, στο Μαθητικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας, που διοργανώνει το 1ο ΕΠΑ.Λ Φλώρινας στo πλαίσιo του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ».

Όροι Συμμετοχής:

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μόνο μαθητές/τριες Λυκείων της πόλης της Φλώρινας

2. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με 1 έως 2 φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή με αποστολή στο email: 1epal.flo.photos@gmail.com. Το όνομα του αρχείου πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό και το σχολείο του διγωνιζόμενου.

3. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, στην υψηλότερη ανάλυση που διαθέτει η συσκευή λήψης (φωτογραφική μηχανή ή κινητό.

4. Δεν επιτρέπεται να αποσταλούν φωτογραφίες που κατέβηκαν από το διαδίκτυο ή ανήκουν σε τρίτους. Πρέπει να είναι αποκλειστικά έργο των μαθητών/τριών.

5. Η κάθε φωτογραφία προαιρετικά μπορεί να συνοδεύεται από κάποιο υποστηρικτικό κείμενο: φράση, λεζάντα.

6. Κάθε μαθητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει στο Δελτίο συμμετοχής τα στοιχεία επικοινωνίας του/της: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, τηλέφωνο και email.

7. Οι φωτογραφίες θα εκτυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Φλωρινιωτών Ζωγράφων του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Αριστοτέλης», θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν έπαινο συμμετοχής.

8. Όλες οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας http://www.1epal-florinas.gr

Διάρκεια Διαγωνισμού:

Η αποστολή των φωτογραφιών πρέπει να γίνει από 17/02/2020 έως 02/03/2020

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2385046137 – 1o ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Πράξη «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μοιράσου το άρθρο: