Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Θεσσαλών και φίλων Ν. Φλώρινας για τη διετία 2020 – 2022.

Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από :

Οικονόμου Αγαθή Πρόεδρος
Οικονόμου Νικόλαος Αντιπρόεδρος
Θεοχάρη Μαρία Ταμίας
Ιωάννου Στεργιαννή (Στέλλα) Μέλος
Τσακνάκη Δέσποινα Γραμματέας
Αναπληρωματικά Μέλη
Αλεξίου Νικόλαος
Μουλιώτα Αρετή
Μανίκα Δέσποινα
Ελεγκτική Επιτροπή
Κλεισιάρης Χρήστος
Σκριάπας Κων/νος
Κατσινέλη Ελένη

Μοιράσου το άρθρο: