Σχέδιο ψηφίσματος για την αναστολή λειτουργίας δύο πανεπιστημιακών τμημάτων,κατέθεσε ο Δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου.
«Τα δύο νέα τμήματα συνδέονται άρρηκτα με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της μεταλιγνιτικής περιόδου στην περιοχή μας και είναι σημαντική η λειτουργία τους για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας» αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα, το οποίο καλεί την Υπουργό Παιδείας «να επαναλειτουργήσει τα τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και να ενισχύσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με νέα τμήματα, προσωπικό, υποδομές και χρηματοδότηση».

Αποφασίστηκε ομόφωνα, ο Δήμαρχος με τους επικεφαλής των παρατάξεων να μελετήσουν το σχέδιο και να καταλήξουν σε ένα κοινό ψήφισμα, το οποίο θα επιδιώξουν να παραδώσουν προσωπικά στην Υπουργό Παιδείας.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας απάντησε σε ερωτήματα που τέθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, μεταξύ των οποίων και ερώτημα για το ενδεχόμενο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή. «Ενημέρωση δεν υπάρχει. Στηρίζομαι στα λόγια που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα ενημερωθούν οι Δήμαρχοι των περιοχών στις οποίες θα πάνε μετανάστες ή πρόσφυγες και ότι το ποσοστό τους θα είναι περίπου στο 1% του πληθυσμού. Από εκεί και πέρα, με το που θα έχω κάποια ενημέρωση ή κάποια ενόχληση, θα γίνει ειδική συνεδρίαση για να πάρουμε τις αποφάσεις μας και να έχουμε μια κοινή θέση και σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο κ. Γιαννάκης.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων και η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικά τα θέματα και οι αποφάσεις:

1. «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά διαθεσίμων του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την αριθ. 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 και την αριθ. 2/66482/ΔΛΓΚ/29-8-2019 αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών»

Εισηγητής: κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

2. «Έγκριση της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου χρήσης 2019 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Καρυπίδης, Τσιώκας, Παπαγρηγορίου, Ρασάικος, Σεχίδης, Ιωακειμίδης και Ναλπαντίδου.

3. «Μείωση μισθώματος καταστήματος στην Κοινότητα Τριανταφυλλιάς Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

4. «Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης ¨Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Φλώρινας¨ με κωδικό ΟΠΣ 5037887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020¨»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δήμου Φλώρινας, υπεύθυνη πράξης.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Ιωακειμίδης ψήφισε «παρών».

5. «Αποδοχή ποσού 847.500,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ¨Φιλόδημος ΙΙ¨ και 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2019»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Καρυπίδης, Τσιώκας, Παπαγρηγορίου, Ρασάικος, Σεχίδης και Ιωακειμίδης.

6. «Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας που εκτελέστηκε με τον Ν. 3669/2008»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Ιωακειμίδης ψήφισε «παρών».

7. «Τροποποίηση της με αριθμό 138/2017 ΑΔΣ ως προς το συμβατικό χρόνο του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ¨ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016¨ και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 ¨Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα¨ για το έτος 2016 (ΣΒΑΚ)»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Ιωακειμίδης ψήφισε «παρών».

8. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨ Δήμου Φλώρινας, λόγω παραίτησης»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

9. «Ορισμός εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΦΛΩ»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

10. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στο ¨Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμιᨻ

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

11. «Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Φλώρινας για τη συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Μοιράσου το άρθρο: