Η 1η Διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων στο έργο E-MOB, Interreg Europe, φιλοξενήθηκε στην Κοζάνη (4-5/2) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έναν από τους εταίρους του έργου, στο οποίο συνεργάζονται οκτώ ευρωπαϊκές περιφέρειες που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση νέων ολοκληρωμένων δράσεων ή και η βελτίωση των υπαρχόντων, στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στις περιφέρειες της Ευρώπης και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα περιφερειακά μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάθε εταίρος καλείται να παρουσιάσει καλές πρακτικές ως παραδείγματα, στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή του. Εμπειρογνώμονες θα αξιολογήσουν τις πρακτικές αυτές, θα προτείνουν περαιτέρω βελτιώσεις και παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αξιοποίηση των γνώσεων στις περιφέρειές τους.

Στην Κοζάνη καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής των καλών πρακτικών, τα αντικείμενα στα οποία θα αφορούν αυτές (ηλεκτρικά λεωφορεία, σταθμοί φόρτισης, ηλεκτρικό δίκτυο), καθώς και η μεθοδολογία της αξιολόγησης.

 

Μοιράσου το άρθρο: