Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμυνταίου με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετό και πλημμυρικα φαινόμενα, περιόδου 2020-2021».

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο σχεδιασμός και η λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, καθώς και ο συντονισμός των φορέων χειμερινής συντήρησης για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου.

Μοιράσου το άρθρο: