Πρόγραμμα δράσης για τη γενετική βελτίωση των βοοειδών κρεατοπαραγωγής, με τη δημιουργία πυρήνων παραγωγής γεννητόρων θα δημιουργηθεί στα Γρεβενά, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών θα γίνει η επιλογή δύο  κτηνοτροφικών μονάδων, οι οποίες θα παράγουν γεννήτορες – αρσενικά και θηλυκά, της «Ελληνικής Κόκκινης» φυλής των βοοειδών, που είναι μια φυλή καθαρά Ελληνική και προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες παραγωγής. Επίσης θα γίνει και η επιλογή μονάδων υποδοχής, ενώ θα παρέχεται η τεχνική στήριξη των μονάδων αυτών, αλλά και θα γίνονται και οι ενέργειες προώθησης και πιστοποίησης της παραγωγής των βοοειδών. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί σε συνεργασία του Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων της Θεσσαλονίκης, με την Κτηνιατρική Υπηρεσία Γρεβενών.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

Μοιράσου το άρθρο: