Είκοσι ένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,2 εκατομμυρίων περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης που εκπονεί ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ώστε να ωριμάσουν οι μελέτες με στόχο ορισμένα έργα να ξεκινήσουν από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Τα έργα θα εκτελεστούν από την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο, την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης, το Πανεπιστήμιο και τον ίδιο τον Φορέα, μετά και τα αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στον περιορισμό του ρυπαντικού φορτίου που εισέρχεται στην λίμνη, στον έλεγχο και την παρακολούθηση της ρύπανσης, στη διαχείριση των πτηνοτροφικών αποβλήτων και στην αντιμετώπιση της άρδευσης, αλλά και μέτρα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης.

Μοιράσου το άρθρο: