Έρευνα για τις τάσεις, τις προσδοκίες αλλά και τις επιδράσεις από τον κορωνοϊό στις επιχειρήσεις της Άρτας, ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει το Επιμελητήριο του νομού.
Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, αναμένεται να αποτελέσουν οδηγό στη διατύπωση προτάσεων, προκειμένου να αναληφθούν δράσεις και ενέργειες με σκοπό την

αντιμετώπιση προβλημάτων για τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Μοιράσου το άρθρο: