Πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση στο κτιριακό συγκρότημα 1ου γυμνασίου και 1ου λυκείου, υπέβαλε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, ο Δήμος Ηγουμενίτσας.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ, καλύπτοντας

επιφάνεια παραπάνω από τρία στρέμματα.

Μοιράσου το άρθρο: