Εξ’ άλλου στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (VCRS) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS) σε 5 διεθνείς αερολιμένες και σε 13 περιφερειακούς αερολιμένες μεταξύ των οποίων και των Ιωαννίνων.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και οι σχετικές υποδομές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως

το τέλος του 2023.

Μοιράσου το άρθρο: