Θετική επίδραση στον τουρισμό και την οικονομία της περιοχής έχει η διοργάνωση του Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων, σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε για λογαριασμό του τοπικού Επιμελητηρίου, το οποίο θέλησε να έχει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα για τη συνεισφορά της διοργάνωσης στην τοπική οικονομία.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης έχει να κάνει με την τεκμηρίωση της συνεισφοράς του Γύρου της Λίμνης στην τοπική οικονομία, καθώς για κάθε ένα ευρώ που έλαβε η διοργάνωση σε χρήματα ή σε είδος από φορείς του ελληνικού δημοσίου, επέστρεψε στην τοπική οικονομία 49 ευρώ, ενώ το ποσό της συνολικής οικονομικής επίδρασης για το 2019 έφτασε στα 469.579 ευρώ.

Η αναλογία αυτή είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ιδιαίτερα μάλιστα αν συγκριθεί με διοργανώσεις όπως ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας, όπου η αναλογία είναι 1/28, ή διεθνείς διοργανώσεις στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η αναλογία είναι 1/7.

Εκτός από το οικονομικό αποτύπωμα, η έρευνα εστιάστηκε και στο τουριστικό αποτύπωμα του Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων, που είναι εξίσου σημαντικό, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και αρκετά ακόμη από τα ευρήματα της έρευνας, καθώς προκύπτει ότι ο Γύρος Λίμνης συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση του προφίλ της πόλης.

Μοιράσου το άρθρο: