Με ανακοίνωσή του το πρυτανικό Συμβούλιο του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τοποθετείται σε τρία ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξ αιτίας της επιδημίας του κορονοϊού. Το πρώτο αφορά τον τρόπο ελέγχου για την ανίχνευση κορονοϊού στον πληθυσμό, το δεύτερο τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα στις πολυάνθρωπες δομές που φιλοξενούν πρόσφυγες και το τρίτο τον τρόπο αναπλήρωσης των διδακτικών κενών, που δημιουργούνται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ΑΕΙ.
«Πεποίθηση του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι ότι ο μοριακός έλεγχος για τη διάγνωση του κορονοϊού θα πρέπει να διευρυνθεί, όπως ήδη γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», σημειώνει στην ανακοίνωση, ενώ «παρατηρεί τη «σιωπή» που υπάρχει στον δημόσιο λόγο για την υγειονομική βόμβα που λέγεται «πρόσφυγες» και καλεί την πολιτεία να πάρει άμεσα μέτρα «ώστε να αποσυμφορηθούν οι δομές των νησιών, να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση της πανδημίας, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή και ηλικία».

Τέλος, το Πρυτανικό Συμβούλιο σημειώνει πως «η έναρξη των εξ αποστάσεως μαθημάτων αποτελεί μια προσπάθεια αναπλήρωσης των κενών που δημιουργούνται από την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος. Προφανώς, η διαδικασία αυτή δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση» και τονίζει ότι ίσως απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα στο μέλλον για να καλυφθούν πιθανά «ελλείματα» στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μοιράσου το άρθρο: