Στους στόχους της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, αλλά και στην υλοποιούμενη Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στο 1ο JobDays που οργανώνει στο Ηράκλειο το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Κρήτης.

Στη Νέα Προγραμματική Περίοδο, όπως είπε ο κ. Αρναουτάκης, η Περιφέρεια δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια των Ακαδημαϊκών της Ιδρυμάτων και τη διασύνδεση τους με τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας: «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, συνολικού προϋπολογισμού 52 εκατομμυρίων, σε επιλεγμένους εδραιωμένους τομείς: την αγροδιατροφή, τον πολιτισμό-τουρισμό το περιβάλλον και τη γνώση.» Παράλληλα, όπως τόνισε, «δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γνωμοδοτικό ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια διαλόγου κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης πριν την έναρξη της υλοποίησης και τη χρηματοδότηση των πρώτων έργων της Στρατηγικής. Μέσα από την διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, η οποία είναι μια πρωτοπόρα διαδικασία για τα δεδομένα της Ελλάδας, εντοπίσαμε μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, υποβάλλοντας μας συνολικά πάνω από 200 ιδέες και προτάσεις για πιλοτικές δράσεις ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, για συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς αλλά και για την Ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος Διαβούλευσης στους τρείς τομείς, προτεραιότητας, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του Τομέα της Γνώσης. Ενώ έχουν, ήδη, υποβληθεί 356 προτάσεις και έχουν εκδοθεί προσκλήσεις προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων.»

Στο Χαιρετισμό του ο κ. Αρναουτάκης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα και της RIS3,αφού έδωσε συγχαρητήρια στα στελέχη του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας για την επιτυχία της διοργάνωσης, ανέφερε, ότι, ως Περιφέρεια συμμετέχουμε στη διοργάνωση ενός συνεδρίου που φέρνει στο επίκεντρο του διαλόγου, το μετασχηματισμό που συντελείται στην οικονομία και στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία και αναμένεται να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
Στόχος μας, όπως ανέφερε ο κ Αρναουτάκης, παραμένει η δημιουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Κρήτη, προσανατολισμένο σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:
• στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών κλάδων υψηλής εξειδίκευσης της τοπικής οικονομίας, δηλαδή τον πρωτογενή και το τουρισμό και στην εδραίωση νέων αναδυόμενων δραστηριοτήτων σε τομείς όπως το περιβάλλον και η ενέργεια.
• στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων που θα αξιοποιήσουν τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί από το ερευνητικό δυναμικό της Κρήτης.
• στη συνεχή συνεργασία με τα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα με στόχο την περαιτέρω προσέλκυση ερευνητών από τη μια και την βέλτιστη αξιοποίηση του ερευνητικού έργου.
• Στην στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Μάλιστα, όπως επισήμανε ο κ Αρναουτάκης, η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για την Περιφέρεια Κρήτης, και άτι στην προσπάθεια αυτή οι τοπικές κοινωνίες, η Αυτοδιοίκηση και οι φορείς πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο. «Οι φορείς της επιχειρηματικότητας, τα Επιμελητήρια, είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον, τις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα κάθε περιοχής. Και γι’ αυτό μπορούν να σχεδιάσουν μαζί με την Περιφέρεια και να υλοποιήσουν στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις.» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Αρναουτάκης.

«Η περιφέρεια Κρήτης χαιρετίζει και στηρίζει τη διήμερη διοργάνωση του οικονομικού επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης με θέμα τη νεανική επιχειρηματικότητα ,στην κατεύθυνση υλοποίησης στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας Κρήτης.» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης κ Παπαδεράκης, και πρόσθεσε: «Οι οικονομολόγοι και ιδιαίτερα οι νέοι οικονομολόγοι αποτελούν βασικό μηχανισμό διάχυσης της πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και παρέχουν υπηρεσίες αρχικού mentoring σε υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και σε νέους επιχειρηματίες Στις μέρες μας ιδιαίτερα η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα άυλο επιταχυντή της οικονομικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας στους άξονες αξιοποίησης της έρευνας με την υλοποίηση καινοτόμων οικονομικών ιδεών και τις συνέργειες στη λογική στην ανάπτυξη αλυσίδων αξίας».

Κατά τη διάρκεια του διημέρου δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν έγκυρα από στελέχη της περιφέρειας Κρήτης για τις προτεραιότητες της έξυπνης στρατηγικής στην Κρήτη, τις ευκαιρίες και τα εργαλεία ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων , σε στενή σύνδεση με τα αποτελέσματα της έρευνας των σημαντικών και πρωτοπόρων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που υπάρχουν στην Κρήτη”

Την επιτυχία του συνεδρίου επισήμανε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ/ΤΑΚ Σταύρος Καρτέρης, προσθέτοντας, άτι, «στόχος του ΟΕΕ/ΤΑΚ είναι η προσπάθεια αυτή να καθιερωθεί ως θεσμός για την αγορά εργασίας και τη Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Κρήτη. Το ΟΕΕ/ΤΑΚ, ο φορέας που εκπροσωπεί πάνω από 3.500 οικονομολόγους στην Ανατολική Κρήτη, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που απασχολούν τους νέους στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση».

Μοιράσου το άρθρο: