Στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης προχωρεί η Περιφέρεια Κρήτης, στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι θα οριστούν από τις διοικήσεις τους, καθώς και πολίτες που πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η θητεία της οποίας ακολουθεί τη θητεία της περιφερειακής αρχής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ)Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.
ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Μοιράσου το άρθρο: