Προτιμούν την εξ αποστάσεως διαδικασία εξετάσεων και διαλέξεων οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με βάση την έρευνα αξιολόγησης αυτού του τρόπου εκπαίδευσης, που έγινε από το Τμήμα.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος αποκλειστικά οι φοιτητές του συγκεκριμένου Τμήματος, το διάστημα από 26 Ιουνίου μέχρι 1 Ιουλίου, οπότε και ολοκληρώθηκαν οι εξ αποστάσεως εξετάσεις. Πρόκειται για την πρώτη σε πανελλαδικό επίπεδο έρευνα, η οποία διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εξ αποστάσεως μέθοδοι εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν στο Τμήμα βρίσκουν υψηλή αποδοχή μεταξύ των φοιτητών, και εάν υλοποιηθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, τότε η συνεισφορά τους στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να είναι σημαντική.

Συγκεκριμένα το 44,4% των φοιτητών τάχθηκαν υπέρ της εξ αποστάσεως διαλέξεις, το 32,7% να γίνονται από κοντά, ενώ το 22,8% δεν είχε προτίμηση. Όσον αφορά στις εξετάσεις το 48,8% είναι υπέρ της εξ αποστάσεως διεξαγωγής, το 34,6% τάσσονται με τη διεξαγωγή τους από κοντά και το 16,7% δεν έχει προτίμηση.

Τώρα εάν το Σεπτέμβριο και το χειμερινό εξάμηνο υπάρχει ακόμη πρόβλημα με την πανδημία του νέου κορονοϊού, το 70% των φοιτητών τάσσεται υπέρ της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης.

Το σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την περίοδο αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, με σύγχρονο τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία του Υπουργείο Παιδείας. Οι διδάσκοντες χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα eclass και το εργαλείο «τηλεσυνεργασία», που επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα, ενώ σε αρκετά μαθήματα πραγματοποιήθηκε επιπλέον και βιντεοσκόπηση του μαθήματος, παρέχοντας τη δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης.

Επιπλέον, η εξεταστική του Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως για σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος, απόφαση στην οποία συμφώνησαν όλοι οι διδάσκοντες με κριτήριο τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού, αλλά και το οικονομικό κόστος στις μετακινήσεις φοιτητών, μεγάλο μέρος των οποίων διαμένει εκτός της  Κρήτης.

Μοιράσου το άρθρο: