Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα», εντάχθηκε το έργο της βελτίωσης του Ενετικού λιμανιού του Ηρακλείου, όπου δένουν τα αλιευτικά σκάφη, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την καθαίρεση του υφιστάμενου κρηπιδώματος, την κατασκευή πλωτού προβλήτα, την τοποθέτηση δεστρών και προσκρουστήρων στα κρηπιδώματα, την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, και εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των προκυμαιών. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και εξοπλισμού εποπτείας του αλιευτικού λιμένα για λόγους ασφάλειας και καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών.

Πρόβλεψη υπάρχει, ακόμα για να τηρηθούν όλες οι αρχαιολογικές απαιτήσεις για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την υλοποίηση όλων εκείνων των απαραίτητων προπαρασκευαστικές ενεργειών για την ωρίμανση των μελετών εφαρμογής των λιμενικών έργων και μελετών αναβάθμισης δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού του αλιευτικού λιμένα.

Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, αναφέρει ότι με την καθοδήγηση του διευθύνοντος σύμβουλου, Μηνά Παπαδάκη, «προχώρησε σε  όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση του  τεχνικού δελτίου το οποίο είχε υποβληθεί από τον Οκτώβριο του 2018 και τη συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα ζητούμενα στοιχεία ώστε να πετύχει τελικά τη θετική αξιολόγηση».

Μοιράσου το άρθρο: