Το Μητρώο Εθελοντών ενεργοποιεί ο δήμος Μαλεβιζίου, υλοποιώντας σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος καλεί κατοίκους και δημότες που επιθυμούν να αποτελέσουν μέλη της ομάδας εθελοντών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Σκοπός της Οµάδας Εθελοντών, είναι η παροχή, δια μέσου των µελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τοµείς όπως όπως ενδεικτικά η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, ο αθλητισµός, η πολιτική προστασία, o καθαρισμός παραλιών και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση, το διοικητικό έργο των τοπικών κοινοτήτων κ.α.
Υπεύθυνος της Οµάδας Εθελοντών είναι ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού κ. Χαράλαμπος Κουτσογιάννης.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ομάδα Εθελοντών Δήμου Μαλεβιζίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες, καθώς και στα ΚΕΠ Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου.

Μοιράσου το άρθρο: