Αυστηρότερο γίνεται από την Τετάρτη 5 Αυγούστου το καθεστώς εναπόθεσης απορριμμάτων στο κέντρο του Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα, στην οδό Μινωταύρου και στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου οι δημότες θα επιτρέπεται να αφήνουν ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα απορρίμματα είτε κατά τη νέα προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής από το απορριμματοφόρο είτε στους πλησιέστερους κάδους εκτός πεζόδρομων. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό καθαριότητας του δήμου Ηρακλείου, στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Μοιράσου το άρθρο: