Την άποψή της για τα άρθρα του πολυνομοσχεδίου για την εκπαίδευση, που αφορούν στη δομή και στη λειτουργία της Προσχολικής Εκπαίδευσης, έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής και στους βουλευτές των Κομμάτων η Ένωση Νηπιαγωγών, παρουσιάζοντας τη διαφωνία της σε συγκεκριμένες προβλέψεις.

Όπως αναφέρει, στο άρθρο 1 προβλέπεται η εισαγωγή της Πληροφορικής και της Φυσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο, στα πλαίσια της εισαγωγής εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ωστόσο τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται ήδη, χωρίς να νοούνται ως διακριτά μεταξύ τους.

Στο άρθρο 2 αναφέρεται η πιλοτική εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο δραστηριοτήτων δημιουργικής ενασχόλησης των νηπίων με την αγγλική γλώσσα, μέσω της αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικό αγγλικής και την παρουσία της νηπιαγωγού. «Αναρωτιόμαστε- τονίζει η Ένωση- ποιές είναι οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες που εξυπηρετεί η εισαγωγή αγγλικών στο Νηπιαγωγείο, δεδομένου πως δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση επ’ αυτού. Και διατυπώνουμε αυτή την απορία γιατί ως γνωστόν πριν τη συστηματική διδασκαλία του γραπτού λόγου, πόσο μάλλον της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας όπως τα Αγγλικά, προηγείται η ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών αναδυόμενου γραμματισμού. Σε αυτό ακριβώς έγκειται και ο ρόλος του Νηπιαγωγείου, όπου σχεδιάζονται και εφαρμόζονται αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου, στο πλαίσιο ανάπτυξης του προφορικού λόγου, μέσω της δημιουργίας εμπειριών γραμματισμού. Επιπλέον, με δεδομένο το μεγάλο ποσοστό δίγλωσσων μαθητών που φοιτούν στο δημόσιο Νηπιαγωγείο και δεν έχουν ως μητρική την αγγλική γλώσσα, προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας θα έπρεπε να είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα ενθαρρύνουν τον διγραμματισμό, την ταυτόχρονη ανάπτυξη της μητρικής και της κυρίαρχης γλώσσας, με σεβασμό στην πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού που προέρχεται από ξένη χώρα. Αναφέρεται στο άρθρο ότι σκοπός δεν είναι η αυτοτελής διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως διακριτού διδακτικού αντικειμένου, αλλά η πραγματοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει λοιπόν από εκπαιδευτικούς αγγλικής και όχι από Νηπιαγωγούς, των οποίων η κατάρτιση, βάσει του προγράμματος σπουδών τους, υπερκαλύπτει αυτές τις απαιτήσεις; Είναι προφανές ότι με την προβλεπόμενη παρουσία Νηπιαγωγού, επιχειρείται η κάλυψη των αυτονόητων ελλειμμάτων ως προς την προσχολική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αγγλικής».

Τέλος για την αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο από 22 μαθητές, που ισχύει σήμερα, στους 25 μαθητές, η Ένωση Νηπιαγωγών σημειώνει: «Δεν αναφερόμαστε μόνο για λόγους συγκυριακούς και τα αυξημένα μέτρα πρόληψης, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που διερχόμαστε, όπως άλλωστε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει, δηλαδή 17 μαθητές ανά τμήμα. Η αύξηση του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα είναι βέβαιο ότι υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ειδικά στο Νηπιαγωγείο. Να σημειώσουμε ότι η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει τη θετική συμβολή των ολιγομελών τμημάτων στις επιδόσεις των μαθητών. Είναι προφανές ότι σε μια τάξη με 25 νήπια 4-6 ετών, πόσο μάλλον όταν σε αυτή φοιτούν παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δε μπορεί να υπάρξει η αναγκαία και αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη. Επιπλέον, η αύξηση του ελάχιστου αριθμού μαθητών στους 15 θα οδηγήσει σε συμπτύξεις τμημάτων και ενδεχομένως στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, με αρνητικό αντίκτυπο τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο και για το εργασιακό μέλλον των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

Κλείνοντας, ζητούν την απόσυρση των άρθρων 1, 2 και 50 και καλούν το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών.

Μοιράσου το άρθρο: