Διαδικτυακά πραγματοποιήθηκε το συνέδριο ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου Tourest, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, και τη μείωση της κατανάλωσης νερού στον τομέα του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές, στο οποίο μετέχει και η Περιφέρεια Κρήτης.

Αναπτύχθηκαν διαδικασίες  παρακολούθησης και αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων  έξυπνων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών.

Η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Γιώργο Αλεξάκη, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη του συνεδρίου, τονίζοντας τη σημασία της αποδοτικής διαχείρισης νερού και της διασφάλισης ποιότητας για την Περιφέρεια Κρήτης και το νησί μας, καθώς και την ανάγκη οριζόντιας ένταξη τους σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα στον τουρισμό και στη γεωργία.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από την ομάδα ενδιαφερόμενων φορέων, και συγκεκριμένα από τον Δήμο Ρεθύμνου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το ΕΑΓΜΕ Περιφερειακή Μονάδα Ρεθύμνου, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, το Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου  και το Σύλλογο Μικρών Καταλυμάτων Ρεθύμνου.

Μοιράσου το άρθρο: