Τρίμηνη παράταση της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, όπου προβλέπονται αλλαγές και στην εκτός σχεδίου δόμηση, ζητά με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Στο ψήφισμα σημειώνεται ότι «το σχέδιο νόμου δεν έτυχε ουσιαστικής διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και  θεωρώντας ότι μέσα από συγκεκριμένα άρθρα του, πλήττονται  κυρίως οι μικροϊδιοκτήτες που αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών του Δήμου μας αλλά και όλης της Κρήτης, αποφάσισε να ζητήσει τρίμηνη παράταση της διαβούλευσης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου προτείνει η προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο κατάργηση των παρεκκλίσεων των γηπέδων για την εκτός σχεδίου δόμηση, να ακολουθήσει και όχι να προηγηθεί της έγκρισης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και προσθέτει: «Το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει μεταξύ άλλων το θεσμικό πλαίσιο της δόμησης σε όλη την επικράτεια, με ρυθμίσεις οι οποίες, ορθά κατά την άποψή μας, ενισχύουν την δόμηση εντός σχεδίου και την οργανωμένη δόμηση εν γένει και αποτρέπουν την δόμηση εκτός σχεδίου. Δεδομένου όμως ότι η εκτός σχεδίου δόμηση έχει εδραιωθεί στην Ελλάδα μεταπολεμικά, όχι μόνο με την ανοχή (που αφορά κυρίως στην αυθαίρετη δόμηση) αλλά και με την θεσμική υποστήριξη όλων των επιπέδων του κρατικού μηχανισμού, ο δραστικός περιορισμός της χωρίς εναλλακτικές προτάσεις που θα ρυθμίζουν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών οικοδομήσιμων εκτός σχεδίων γηπέδων, που καθίστανται μη οικοδομήσιμα, οφείλει, κατά την άποψή μας, να εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη του και τις τοπικές ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και δεν θα προτάσσει τη λογική οριζόντιων ρυθμίσεων, οι οποίες και κατά το παρελθόν έχουν εφαρμοστεί με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του δομημένου περιαστικού περιβάλλοντος».

Καταλήγοντας το Δ.Σ. Ηρακλείου τονίζει: «Κατά την άποψή μας η ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα του δραστικού περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης και της προωθούμενης κατάργησης των παρεκκλίσεων αρτιότητας, είναι η κατά προτεραιότητα σύνταξη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε περιοχές όπου η περιαστική γη δέχεται σοβαρές οικιστικές πιέσεις και πιέσεις εγκατάστασης ασύμβατων χρήσεων».

Μοιράσου το άρθρο: