Επιστολή στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκης, με προτάσεις για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και άλλων χρηματοδοτικών πηγών, έστειλε η Περιφερειακή Ένωση δήμων Κρήτης.

Σημειώνει ότι «ο ορθολογικός σχεδιασμός και η αξιόπιστη εφαρμογή του χρηματοδοτικού πλαισίου αναμένεται να επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, να κινητοποιήσουν και να μοχλεύσουν πρόσθετους ιδιωτικούς πόρους σε επενδύσεις και καινοτόμες δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Η ΠΕΔ κάνει αναφορά στα μεγάλα έργα της Κρήτης, Νέος Οδικός Άξονας Κρήτης, αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, διασύνδεση αεροδρομίου Χανίων με το λιμάνι της Σούδας και το ΒΟΑΚ, αξιοποίηση του υφιστάμενου αεροδρομίου Ηρακλείου, αναφέροντας πως η επιτάχυνση τους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα δημιουργήσει αναπτυξιακή δυναμική, θα αυξήσει το περιφερειακό ΑΕΠ και το εισόδημα και θα αναβαθμίσει το ήδη σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το νησί.

Συνεχίζοντας κάνει αναφορά στο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών, «Αντώνης Τρίτσης», σημειώνοντας ότι «προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες  και ευκαιρίες και πρέπει να αξιοποιηθεί σε έργα και υποδομές, ύδρευση, διαχείριση αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων, smart cities, ενέργεια κλπ, διευκολύνοντας έτσι την μετάβαση σε ένα νέο σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης με σοβαρές οικονομίες κλίμακας.

Στο μοντέλο αυτό κυρίαρχη θέση θα έχει η ορθολογική  διαχείριση υδάτων και αποβλήτων – απορριμμάτων που αποτελούν ζητήματα μείζονος σημασίας για την Κρήτη που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος».

Η ΠΕΔ Κρήτης ζητά «να διαμορφωθεί ένα εθνικό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα που θα δώσει λύση στις υφιστάμενες διαρθρωτικές αδυναμίες», ενώ όσον αφορά στον τουρισμό κάνει αναφορά, «στις υψηλές δυνατότητες για εναλλακτικές αλλά και συμπληρωματικές μορφές τουρισμού (φυσιολατρικός, θρησκευτικός, ιατρικός, συνεδριακός κλπ), που προσφέρεται για την ανασυγκρότηση και την μετάβαση του σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο βιώσιμου τουρισμού».

Ακόμη τονίζεται ότι τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού, «δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε οικονομικούς τομείς και ενισχύουν την επιχειρηματική λειτουργία με καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις ψηφιακής προσαρμογής».

Τέλος η ΠΕΔ επισημαίνει τη θωράκιση της Κρήτης από τα έντονα καιρικά και φυσικά φαινόμενα, που «προϋποθέτει τον άμεσο σχεδιασμό δράσεων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να μειώσουμε, τις κάθε είδους πιθανές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο».

Μοιράσου το άρθρο: