Με επιστολή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης ζητά να δοθεί χρονική παράταση στην υποχρέωση των Δήμων να συστήσουν Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) από 1η Νοεμβρίου 2020.

Η παράταση – σημειώνει – αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία καθώς το σύνολο σχεδόν των Δήμων, κυρίως περιφερειακών και μικρών, που μέχρι σήμερα δε διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, δε θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε σύσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Η ΠΕΔ υποστηρίζει πως θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συναφθούν διαδημοτικές ή διαβαθμιδικές συνεργασίες μεταξύ των ΟΤΑ, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμίας λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης από ένα Δήμο όπως προβλέπεται από το Νόμο .

Υπενθυμίζει ότι μέχρι σήμερα οι Δήμοι που δεν έχουν Υπηρεσία Δόμησης, υποστηρίζονται διοικητικά από το Δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο Δήμο.

Τέλος η ΠΕΔ Κρήτης προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει τη στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που θα διατεθεί μέσω της ΕΕΤΑΑ στους Δήμους και μετά Προγραμματική Συμφωνία μαζί τους, «προκειμένου αφενός να ενισχυθούν οι Δήμοι που έχουν ΥΔΟΜ και να αποφευχθούν δεκάδες προγραμματικές συμβάσεις που θα έχουν πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες και αφετέρου να επιτευχθεί ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Μοιράσου το άρθρο: