Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας εργασίας  AREPO της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την προεδρία της Ειρήνης Χουδετσανάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Ηρακλείου, που ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την “Πράσινη Συμφωνία” η οποία παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2019.
Ειδικότερα ανέλυσε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», που ανακοινώθηκε στις 20 Μαΐου  το 2020. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται έως την Άνοιξη του 2022 να υιοθετήσει ένα ενιαίο σύστημα επισήμανσης των συσκευασμένων τροφίμων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων υψηλής διαιτητικής και διατροφικής αξίας.

Στη συνέχεια η κα. Χουδετσανάκη, παρουσίασε τις προτάσεις που κατέθεσε η ομάδα εργασίας του AREPO, ενώ παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις και έγινε παρουσίαση των κυριότερων υφιστάμενων εθελοντικών Ευρωπαϊκών συστημάτων, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη, από τον Χαράλαμπο Πίτερη, επιστημονικό συνεργάτη σε θέματα AREPO της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας εργασίας είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να τοποθετηθούν αναφορικά με τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν οι Γεωγραφικές Ενδείξεις (προϊόντα Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε και Ε.Π.Ι.Π), όταν θα υιοθετηθεί εκ του αποτελέσματος η εφαρμογή της χρωματικής επισήμανσης των τροφίμων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας των προϊόντων, που δεν θα παρουσιάζει ωστόσο με ακρίβεια τη διατροφική τους αξία, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν νέα προβλήματα σε επίπεδο αγοράς.
Επιπρόσθετα, τονίστηκε η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλίας από την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να μελετηθεί η ακριβής επίπτωση της εφαρμογής των συστημάτων επισήμανσης στις Γεωγραφικές Ενδείξεις στο νησί και κυρίως να προταθούν κριτήρια που θα αναδεικνύουν την πραγματική αξία των προϊόντων αυτών και θα προστατεύουν τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Μοιράσου το άρθρο: