Την καλύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών στρατηγικών για τις Περιφέρειες, επισήμανε ο Γιώργος Αλεξάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, στη συνάντηση εργασίας για την εδαφική συνεργασία και τις Μακροπεριφέρειες, που διοργανώθηκε διαδικτυακά από τη διαμεσογειακή επιτροπή της CPMR – Συνέλευσης των Παραθαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης.

Ο κ. Αλεξάκης, μετέφερε συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την παρουσία της Κρήτης στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Αδριατικής Ιονίου, από το 2014 έως και σήμερα, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και μέσω της υλοποίησης τεσσάρων ανταγωνιστικών προγραμμάτων του πλαισίου, υδάτινοι πόροι και τουρισμός, τοπικό κρασί, διαχείριση οικοσυστημάτων, ανακαίνιση και αντισεισμική προστασία σε ιστορικά κτίρια.

H πολυετής εμπειρία και η δράση της Περιφέρειας Κρήτης στην EUSAIR καταδεικνύει έξι σημαντικά συμπεράσματα, για την μετέπειτα αξιοποίηση του θεσμού της Μακροπεριφέρειας, που είναι:

-Τη μεταφορά των στρατηγικών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στις τοπικές ανάγκες σε κάθε χώρα και Περιφέρεια.

-Την ενίσχυση της ικανότητας των Περιφερειών να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν τα οφέλη μιας Μακροπεριφερειακής Συνεργασίας.

-Την ενσωμάτωση των πολιτικών μηνυμάτων των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών στις Περιφερειακές Πολιτικές

-Τη διασύνδεση της στρατηγικής Αδριατικής- Ιονίου με την ατζέντα των Περιφερειών που συμμετέχουν, καθώς αυτό αποτελεί κλειδί για την επιτυχή υλοποίησή της σε τοπικό επίπεδο.

-Οι Περιφέρειες – μέλη της EUSAIR δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στον ίδιο βαθμό, στοιχείο που υποδεικνύει την σημασία της ευθυγράμμισης της αποτελεσματικότητας των αναμενόμενων δράσεων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

Μοιράσου το άρθρο: