Η έκφραση γνώμης για το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, συζητήθηκε με τηλεδιάσκεψη στη Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Παύλος Μπαριτάκης, καλωσορίζοντας τα μέλη της επιτροπής τόνισε ότι «ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023, και ανοίγεται ένας ουσιαστικός διάλογος με τους παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία.

«Σημείο εκκίνησης – σημείωσε – για την επόμενη μέρα είναι η ισχυρή βάση που έχουμε δημιουργήσει. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση με μέθοδο, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να κάνουμε την Κρήτη που ζούμε και αγαπούμε μια Περιφέρεια που πορεύεται στο μέλλον. Όπως ακριβώς υποσχεθήκαμε».

Συνεχίζοντας πρόσθεσε: «Διεκδικούμε σ’ ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αυξανόμενες προκλήσεις και με βάση τις προβλέψεις του εθνικού σχεδιασμού τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους εν εξελίξει μεγάλους μετασχηματισμούς που επιτελούνται σε διεθνές επίπεδο, υιοθετούμε στο στρατηγικό μας σχεδιασμό πέντε οριζόντιες αρχές:

1.Η διασφάλιση της χωρικής ισορροπίας για τη δημιουργία μιας ευέλικτης πολυμορφική υπαίθρου και ελκυστικών και δυναμικών αστικών κέντρων με ταυτότητα.

2.Η εξειδίκευση και η συνδυασμένη ανάπτυξη για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ισχυρών κλάδων με παράλληλη ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τους.

3.Η ανακάλυψη του άυλου κεφαλαίου για τη συνολική ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που διαμορφώνει διαχρονικές αξίες και ταυτότητα ενώ αποτελεί το υπόβαθρο για μια νέα δημιουργία και ταυτότητα της Περιφέρειας.

4.Η πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με παράλληλη ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας των πόλεων και της υπαίθρου.

5.Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των παραγωγικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων».

Κλείνοντας ο κ. Μπαριτάκης ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να καταθέσουν εγγράφως οι προτάσεις τους μέχρι την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, προκειμένου να ενσωματωθούν στο τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μοιράσου το άρθρο: