Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODEON που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 2-3 Ιουλίου, στην Πάντοβα της Ιταλίας. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός επικοινωνίας του Eυρωπαϊκού προγράμματος ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) και οι μέθοδοι προσέγγισης και προώθησης του, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους εν δυνάμει εμπλεκόμενους – ενδιαφερόμενους φορείς, μέσω των σύγχρονων διαύλων επικοινωνίας, όπως είναι οι ιστότοποι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κά.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODEΟN είναι η ανάπτυξη περιφερειακών δράσεων για τα Ανοικτά Δεδομένα – Open Data και η προώθηση μιας νέας και συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας και της περαιτέρω χρήσης των δημόσιων πληροφοριών και δεδομένων στις επιχειρήσεις.

Ο στόχος του ODEΟN είναι απόλυτα συμβατός με τη Στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης γι’αυτό και συμμετέχει ενεργά.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) θα διαρκέσει 30 μήνες, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Interreg-Med ξεκίνησε πρόσφατα να υλοποιείται, συντονίζεται από την Περιφέρεια Veneto της Ιταλίας και η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.

Μοιράσου το άρθρο: