Στο τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες.

Σκοπός του συνεδρίου είναι, η παρουσίαση και ανάλυση ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων της Μεσογείου, στο πλαίσιο της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, και εν’ όψη της μετάβασης της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050, στα πλαίσια της μεγάλης πράσινης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις συναντήσεις του έργου συμμετέχουν αντιπεριφερειάρχης Κρήτης,  Γιώργος Αλεξάκης, η Μαρία Αποστολάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, συντονίστρια του έργου SHERPA για την Περιφέρεια Κρήτης και η Ελένη Τζαγκαράκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, μέλος της ομάδας υλοποίησης του έργου.

Ο κ. Αλεξάκης, ανέλυσε τις δράσεις και πρωτοβουλίες της Περιφέρειας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και τη συνεισφορά του ευρωπαϊκού έργου SHERPA στην επίτευξη των περιφερειακών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη στην Κρήτη. Περιέγραψε επίσης πώς τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ιδιοκτητών δημόσιων κτιρίων προκειμένου να προχωρήσουν σε ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης τους, αλλά και υπό τη διάσταση της διαπεριφερειακής συνεργασίας στη Μεσόγειο για το σκοπό αυτό.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου στην Περιφέρεια Κρήτης συλλέχθηκαν ενεργειακά δεδομένα για τα δημόσια κτίρια, δημιουργήθηκε ένας Οδικός Χάρτης για την ενεργειακή απόδοση και σχεδιάστηκε μια δομή για την εφαρμογή του και έγινε ανάλυση των αναγκών κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης ετοιμάστηκαν μελέτες για 10 κτίρια στην Περιφέρεια Κρήτης και εκδόθηκαν αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

Μοιράσου το άρθρο: