Τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Σητείας είναι μεταξύ των 18 αερολιμένων της χώρας στα οποία θα εγκατασταθούν συστήματα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (VCRS)για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS). Η προμήθεια και εγκατάστασή τους εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ.
Την σχετική απόφαση υπέγραψε η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ), του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκη Δανδόλου και δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και η δημόσια δαπάνη που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 11.749.000 ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 25η Μαΐου 2020 και έχει ημερομηνία λήξης στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μοιράσου το άρθρο: