Ο δήμος Ηρακλείου στηρίζει τους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τους καλεί να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής και Ελέγχου, προκειμένου να τους χορηγηθεί εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση του ρεύματος.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι για να υποβάλουν σχετική αίτηση πρέπει:

1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

2. Η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου.

3. Εισοδηματικά κριτήρια
(εισόδημα 9.000 ευρώ για ένα άτομο, 13.500 για νοικοκυριό από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος,
18.000 ευρώ για νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη,
24.750 ευρώ για νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο, ή 2 ενήλικα και 3 ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ανήλικα μέλη
και 27.000 ευρώ για νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 5 ανήλικα μέλη).

Μοιράσου το άρθρο: