Κανείς εκτός από τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας (ούτε η μ.κ.ο. «Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών» –το οποίο έκρινε με μετρήσεις της ότι υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε κάποιες περιοχές της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας- ούτε και η ΔΕΥΑΚ-ως δημοτική επιχείρηση) δεν έχoυν ευθύνη και δικαιοδοσία να διενεργούν ελέγχους για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης στις θάλασσες της περιοχής μας. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης, μοναδική αρμόδια υπηρεσία είναι η ίδια και από τις μετρήσεις που τακτικά διενεργεί και προκύπτει πως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας όσον αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε όλη τη Μεσσηνία.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης τονίζεται πως η υπηρεσία, διενεργεί κατά την θερινή περίοδο σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Νομού μας, δειγματοληψίες από αρμόδιους υπαλλήλους και αναλύσεις που γίνονται από πιστοποιημένο εργαστήριο (Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ).

«Με τα έως σήμερα αποτελέσματα τα νερά των ακτών κολύμβησης λοιπόν, είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων, όσον αφορά στην ύπαρξη εντερόκοκκων και κωλοβακτηριδίων», τονίζεται στην ανακοίνωση η οποία καταλήγει πως: «δεν προκύπτει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες».

Μοιράσου το άρθρο: