Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη την Παρασκευή μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον Πρύτανη Αθανάσιο Κατσή, καθώς είχαν προηγηθεί οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Η σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινών ενδιαφερόντων και σκοπών των δύο μερών. Η κοινή υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων, έχει στόχο την διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη βιώσιμη ανάπτυξη με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και Καινοτομίας, την κοινωνική στήριξη και συνοχή, την προώθηση και εφαρμογή της γνώσης για όφελος της κοινωνίας.

Μοιράσου το άρθρο: