Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για την κατάργηση του νόμου 4623/2019, εγκρίθηκε στην πρώτη του συνεδρίαση, μετά την υποβολή του, από την παράταξη «Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες»

Μετά από συζήτηση το δημοτικό συμβούλιο κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα:
«Οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές διεξήχθησαν με βάση τις διατάξεις του νόμου 4555/2018 (Κλεισθένης). Μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και ενώ δεν είχαν ακόμα εγκατασταθεί οι νέες Δημοτικές αρχές, η κυβέρνηση προχώρησε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ψηφίζοντας το νόμο 4623/2019 ο οποίος άλλαξε άρδην μια σειρά από διατάξεις οι οποίες:.
Α. Αλλοιώνουν ( εκ των υστέρων ) το εκλογικό αποτέλεσμα , δίνοντας δοτές πλειοψηφίες 60% στην παράταξη Δημάρχου στις επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας. Δημιουργώντας , έτσι , πλειοψηφίες διαφορετικές από το εκλογικό αποτέλεσμα με συνέπεια σε υπαρκτές δημοτικές παρατάξεις να καταργείται η συμμετοχή τους.
Β. Διαμορφώνει στην ουσία πλειοψηφικές διοικήσεις σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου δίνοντας στην παράταξη του Δημάρχου το 60% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρώτον , οι παραπάνω διατάξεις είναι αντισυνταγματικές καθότι δημιουργούν διαφορετικά δεδομένα και συνθήκες από το εκλογικό αποτέλεσμα και το πλαίσιο στο οποίο αυτές διεξήχθησαν και
Δεύτερο αφαιρούν κατοχυρωμένα συνταγματικά δημοκρατικά δικαιώματα.
Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του στο νόμο 4623/2019 και ζητάει την κατάργησή του»

Μοιράσου το άρθρο: