Σε 15 μήνες εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων και των σωλήνων από χυτοσίδηρο με νέους αγωγούς τρίτης γενιάς σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης της δημοτικής κοινότητας Καλαμάτας.

Η σύμβαση για το έργο αυτό υπεγράφη χθες από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν ανέρχεται σε 24,624km. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν με τους νέους αγωγούς και οι συνδέσεις των ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται.
Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή πόσιμου νερού στις υποδομές αποθήκευσης και διανομής ενώ η εξοικονόμηση πόσιμου νερού και ενέργειας που θα επιτευχθεί θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική.
Οι περιοχές που θα υλοποιηθεί το έργο είναι κυρίως το ιστορικό κέντρο και κάποια σημεία διάσπαρτα στην πόλη της Καλαμάτας τα οποία χρήζουν άμεσης αντικατάστασης καθώς σε προτεραιότητα μπαίνουν περιοχές που παρουσιάζουν βλάβες ή διαρροές λόγω φθοράς και παλαιότητας του δικτύου. Το συνολικό συμβασιοποιημένο κόστος του έργου είναι: 1.725.533,87€ ενώ της μελέτης είναι 2.500.000€.

Μοιράσου το άρθρο: