Για παράβαση των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου κατηγορεί την περιφερειακή αρχή ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Νίκος Γόντικας, αφού όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, «Τατούλης και Στρατηγάκος αρνούνται για τέταρτη φορά, κατά και του «Καλλικράτη», να φέρουν για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο επερώτηση της “Λαϊκής Συσπείρωσης”».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρονται ακόμα τα εξής:

«Συγκεκριμένα αρνούνται να απαντήσουν και να δώσουν τα παραδοτέα της Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πελοπόννησος Α.Ε. για το έργο «Διαχείριση κι αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τη τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας κι επιχειρηματικότητας, για την περίοδο Ιούλιος 2016-Ιούλιος 2017».

Είναι γελασμένοι στην Περιφερειακή Αρχή αν νομίζουν ότι, για καιρό θα κρύβουν τις «πομπές» τους.

Τα ίδια έκαναν και με τη ΣΔΙΤ για την παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο μεγάλο κεφάλαιο. Αρνούνταν να δώσουν στοιχεία. Έμαθαν όμως και οι πέτρες στην Πελοπόννησο για αυτό το οικονομικό και περιβαλλοντικό έγκλημα, για τα 150 € ο τόνος τα σκουπίδια που θα κοστίσουν στα λαϊκά στρώματα.

Θα δώσουν λογαριασμό για τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, που βγαίνουν από το ταμείο της Περιφέρειας και πάνε στην Πελοπόννησο Α.Ε. (43.284.477 € μόνο για το 2016 …) για τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για έξοδα διοίκησης (!!!) της Πελοπόννησος Α.Ε (2.717.714€ το 2015, 1.685.771 το 2014 …).

Θα λογοδοτήσουν στο λαό και όχι μόνο, γιατί αρνούνται να φέρουν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας τα πρωτόκολλα παραλαβής και τα παραδοτέα των Προγραμματικών Συμβάσεων με την Πελοπόννησο Α.Ε. κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 5 του αρθ. 219 του Ν. 4412 που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις».

Μοιράσου το άρθρο: