Μια σειρά από παραβιάσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας για την διατήρηση των φυσικών οικοτότων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, διαπίστωσε η γενική εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Juliane Kokott.

Η γενική εισαγγελέας κρίνει ότι η Ελλάδα έχει παραβιάσει την σχετική Κοινοτική οδηγία επειδή:
Επέτρεψε την κατασκευή κατοικιών στην περιοχή Αγιαννάκη κατά το έτος 2010, όπως επίσης και τη χρήση άλλων κατοικιών από το έτος 2006, και διατήρησε σε ισχύ τις άδειες τριών κατοικιών στην περιοχή Βουνάκι
Χορήγησε το 2012 άδεια κατασκευής τριών εξοχικών κατοικιών κοντά στο Βουνάκι χωρίς προηγουμένως να αξιολογήσει το σχέδιο ως προς τις επιπτώσεις του στην περιοχή
Ενέκρινε την κατασκευή δρόμου που συνδέει το Καλό Νερό με την Ελαία, παράλληλα προς τη σιδηροδρομική γραμμή, και επέτρεψε την ασφαλτόστρωση δρόμων
Επέτρεψε κατασκευαστικές εργασίες στον Αγιαννάκη, κοντά στις παραλίες ωοτοκίας
Δεν εμπίδισε επαρκώς το ελεύθερο κάμπινγκ
Δεν περιόρισε επαρκώς τη λειτουργία παραλιακών μπαρ
Δεν περιόρισε την ενοικίαση εξοπλισμού παραλίας και την ύπαρξη ξύλινων διαδρόμων στις παραλίες ωοτοκίας.
Δεν περιόρισε επαρκώς τη φωτορύπανση και την αλιευτική δραστηριότητα στις παραλίες ωοτοκίας
Τέλος, δεν θέσπισε πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στον τόπο διατηρήσεως «Θίνες Κυπαρισσίας»

Μοιράσου το άρθρο: